HAUR HEZKUNTZA DEKRETUA PDF

2ºmaila, Haur Hezkuntza() DEKRETUA. Dekretua (power point) ( ).pptx · materia, dekretua definizio, Haur guztiei zuzendutako jarduera pedagogikoak biltzen dituen dokumentua Preskriptiboa Hezkuntza saila Estatu mailatik datorren dekretua. Hezkuntza-helburu batzuk lortzeko Haur guztiei zuzendutako jarduera asmoz, Estatu mailatik datorren dekretua Hezkuntza saileko eko dekretua.

Author: Samura Mezinris
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 25 August 2010
Pages: 476
PDF File Size: 13.59 Mb
ePub File Size: 16.10 Mb
ISBN: 141-8-22953-475-3
Downloads: 56041
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuludal

Haur Hezkuntzako Legedia by Garazi Gastesi on Prezi Next

Edozein arlo tematiko izan daiteke hizkuntza bat ikasteko euskarria. Hizkuntza batean trebetasun guztiak ondo garatu nahi izaten dute bizirik dagoen hizkuntza bat ikasi nahi duten gehienek, trebetasun hartzaileak ulermena zein sortzaileak mintzamena, idazmena garatu nahi izaten dituzte. Ikasleak beraientzat erakargarri eta esanguratsua den proiektu batean, batzuetan, murgiltzen dira. Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura dekretux Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu.

Taldean idazteko, esaterako, wiki bat erabil daiteke. Elkarrizketak elkarri egin diezaiekete ikasleek edo jatorrizko hiztuneiikasleen gustuen arabera pertsona bereziki interesgarriei Bukaeran ekoiztutako zerbait edukitzea komeni, ahal bada zerbait materiala.

Berdinen arteko kooperazioa jorratzen da, ez bakarrik irakasle-ikasleen artekoa. Ereduzko testu edo berbaldiei arretaz begiratuta ekoizten dira kontrol zerrenda horiek eta bertan ebaluazio-irizpide zerrendak batu egiten dira. Euskararekin ere horrela jokatu izan da. Frogatuta dago egoera horietan bai irakasten dutenek bai ikasten dutenek, jakina, guztiek probetxu handia ateratzen diotela egoera komunikatiboari.

Testuak ebaluatzeko gero eta ohikoago erabiltzen dira ebaluatzeko kontrol zerrendak. Ikasleentzat esanguratsuak diren informazio hutsuneak betetzeko asmoa duten egoera komunikatiboak sortu behar dira, errealitate akademikotik harago.

Ahoz zein idatzizko ariketak sor daitezke.

  EJERCICIOS RUFFINI 4 ESO PDF

CURRICULUM DEKRETUA by Zer berri? Haur Hezkuntza on Prezi

Askotan ikasle batek beste bati zerbait irakatsi behar izango dio. Baina ez da gauza bera hizkuntza bat ulertzeko helburua izatea edo hizkuntza bat ondo jakiteko helburua izatea.

Hekzuntza komunikatiboaren helburua ikaslearen komunikazio gaitasuna garatzea da.

Batzuetan, ataza eta proiektu hitzak nahastu egin izan dira. Hona hemen, adibide legez, DBH1 Euskara eta literatura irakasgairako Curriculuma ezartzen zuen Dekretuak aipatzen zituen ebaluazio-irizpide batzuk [7]:. Guztiek ikasten dute, irakasten dutenek ere bai. Hizkuntza klasikoak irakatsi eta ikasteko erabiltzen zen metodo hau.

Berdinen arteko, ikasleen arteko elkarlanakooperazioalortzea izaten da lortu nahi den beste puntu hezkuntaz. Ikasleak taldeka jartzen direnean askotan gertatuko dira egoera komunikatibo kooperatiboak. Ikasle baten komunikatzeko gaitasuna orokorrean neurtzeko asmoa baldin badago, kontuan hartu behar da komunikatzeko gaitasuna bere dimentsio edo osagai guztietan neurtu behar dela.

Proiektua aurrera eramateko hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa izaten da. Hizkuntzak modu integratuan irakastea hainbat ebidentziaren emaitza da:. Ahalegin horiek grabatu egiten dira batzuetan, audio edo bideo formatuetan, geroago berriro entzuteko Hizkuntzak ikasteko erabili behar dira, erabiltzen ikasten da.

Hizkuntza ikasleak bere berbaldia edo bere ekoizpen idatzia hainbat testuingurutara egokitzeko gaitasuna garatu beharko du. Ikasleek rol aktiboa izan dezaten proiektuak edo atazak antolatzen dituzte pedagogoek, non ikasleek protagonismo osoa izango duten eta irakasleek, antolatzaile, laguntzaile, sustatzaile, ebaluatzaile rolak jokatuko dituzte, besteak beste.

Behaviorismoak proposatzen zituen ariketa errepikakorrak, zuzentasun gramatikala, ahoskera zaindua eta ohitura onak lortzeko helburua zeukaten ariketa analitikoak, atzean uzteko beharra ikusten da. Hizkuntza ikasleak ekoizten duen diskurtsoa, berbaldia, testua, noraino den egoki edo noraino den desegoki ebalua daiteke. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.

Hizkuntzen trataera integratua [4] eta integralaz hitz egiten da gaur egun. Ikasleak talde txikietan antolatuko dira. Ume txikiek, esaterako, ez dute hausnarketa metalinguistiko esplizitu askorik egiten.

  C5V1PH DATASHEET PDF

Ikuspegi komunikatibo

Aspaldidanik egin dira hiztegiak eta gramatikak. Komunikazio-ikuspegi ko proposamenek, batez ere bigarren hizkuntzen murgiltze ereduetan izan zituzten jarraitzaileak. Komunikazio ikuspegia ardatz duen hizkuntzen didaktikan ezin da ahaztu hizkuntzak erabiltzeko ikasten direla. EAEko Heziberri [6] planak hizkuntzen curriculum edo trataera integrala z zera dio: Hiztegiak egiteaz gain gramatikak egiten ziren, gramatika deskriptiboak. EAEko Heziberri [5] planak hizkuntzen curriculum edo trataera integratua horrela deskribatzen du: Hizkuntzalari konparatibista batek, esate baterako, hainbat hizkuntzen berri uezkuntza du eta ez du zertan hizkuntza guztietan trebezia sortzaileak mintzatzeko gaitasuna, idatziz sortzeko gaitasuna izan.

Komunikatzeko gaitasunaren oinarrizko abileziak dira. Esate baterako, ez solasaldi bat, besterik gabe, gogoan gordeta, –hitzak haizeak eramaten omen ditu– baizik eta egindako dekrefua audio edo bideo grabazioa, txosten bat, argitalpen bat, diapositiba aurkezpen bat, internetera kargatutako bideoren bat Ikerketak, informazio bilketak-eta, proiektu esanguratsu eta erakargarri baterantz bideratzen bada, hobe.

Horregatik, hizkuntza bat baino gehiago batera ikasten denean, fenomeno hau kontuan hartzea komeni da eta hizkuntzen i ra kaskuntza bateratua egitea aholkatzen da gaur egun.

Ekintza komunikatiboak testuinguru jakin batean ondo kokatu behar dira eta komunikatzeko beharra, aldez aurretik ondo definituriko xedeetarako, sortu behar da. Ikasleek, bakarka edo kideen laguntzarekin, beste ikaskideen aurrean azalpenak, deskripzioak, diapositiba aurkezpenak, laburpenak edota beste hainbat diskurtso mota praktikatuz aurrera egingo dutela uste da; hizkuntza jendaurrean erabiltzen, hizkuntza ikasiko dela defendatzen du komunikazio-ikuspegiak.